KidsRights

Over KidsRights:

Ieder kind heeft talenten, ieder kind heeft dromen. KidsRights vindt dat ieder kind het recht heeft om het grote potentieel dat het in zich heeft te ontplooien. Als kinderrechten organisatie komen we op voor de positie van zeer kwetsbare kinderen waar ook ter wereld. Hiervoor biedt KidsRights directe, op maat gesneden hulp aan deze kinderen èn vraagt KidsRights aandacht door kinderen een podium te bieden. Dit doen we onder andere met de Internationale Kindervredesprijs die elk jaar aan een jonge "changemaker" wordt uitgereikt. Ons motto is daarbij dat 1 kind de wereld al in beweging kan zetten. Om in de woorden van Vredesprijswinnaar Desmond Tutu te spreken: "KidsRights seeks to give a voice to the voiceless."

Activiteiten KidsRights:
De Internationale Kindervredesprijs is een bijzonder initiatief van KidsRights. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een kind dat zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de rechten van het kind, waar ook ter wereld. De prijs werd in 2005 in het leven geroepen tijdens de wereldbijeenkomst van Nobel Vredesprijswinnaars in het Capitool te Rome onder persoonlijk voorzitterschap van Michail Gorbatsjov. De jonge winnaar of winnares wordt ieder jaar gekozen uit nominaties vanuit de hele wereld. Een expertcomité bestaande uit onder anderen de voormalige voorzitter van de permanente commissie voor de rechten van het kind van de Verenigde Naties, beoordeelt de vele inzendingen. Het projectenfonds van € 100.000 wordt door KidsRights besteed aan initiatieven in het thema en land van de winnaar.