Jeugd met een Opdracht

Over Jeugd met een Opdracht:

Jeugd met een Opdracht is een internationale beweging van christenen vanuit vele denominaties, toegewijd om Jezus persoonlijk aan deze generatie bekend te maken, zoveel mogelijk mensen voor deze taak te mobiliseren, en gelovigen te trainen en toe te rusten voor hun aandeel in het vervullen van de zendingsopdracht.

Door de stichting wordt gewerkt aan her-evangelisatie van Nederland, vernieuwing van de kerk, hervorming van de samenleving, internationale zending en hulpverlening. Training is een voorname strategie om op deze vijf gebieden invloed uit te oefenen en de doelstellingen te bereiken.