Viafrica

Over Viafrica:

Ontwikkelingen in westerse samenlevingen nemen een vlucht, terwijl veel Afrikaanse landen juist aan het begin staan van het ontdekken van de mogelijkheden en het gebruik van ICT. Om een volgend 'gapend gat' binnen ontwikkelingssamenwerking te voorkomen moet er iets veranderen, en wel snel. Daarom is Viafrica opgericht; een initiatief geboren uit zorg over de huidige tweedeling binnen de Informatie en Communicatie Technologie (ICT) sector.

Al onze projecten zijn gericht op effectief gebruik van ICT in onderwijs en lokale organisaties. Daarbij werken we volgens vaste procedures. Zo waarborgen we dat projecten opgezet en uitgevoerd worden in nauwe samenwerking met onze Afrikaanse partners. In onze ogen is dit de enige manier om blijvende resultaten te boeken die recht doen aan de lokale bevolking.

Momenteel richten we ons op een aantal projecten in Oost Afrika, waarmee middelbare scholen in staat worden gesteld op effectieve wijze ICT in hun onderwijsprogramma's te integreren.Organisatie:
De stichting Viafrica bestaat uit drie medewerkers in Nederland, drie in Kenia en zes in Tanzania. Het hart van de stichting in Nederland wordt gevormd door vrijwilligers die op hun vakgebied een inhoudelijke bijdrage leveren aan de diensten en producten van de Stichting.

Missie Viafrica:
Viafrica bevordert het gebruik van ICT in sub-Sahara Afrika (landen ten zuiden van de Sahara) door het geven van informatie en advies, het realiseren van projecten met lokale partners en het trainen en ondersteunen van toekomstige gebruikers.