Vereniging Rembrandt

Over Vereniging Rembrandt:

De Vereniging Rembrandt, een particuliere organisatie, steunt al sinds 1883 Nederlandse musea bij het aankopen van kunst. De vereniging ontstond in een tijd dat veel particulier kunstbezit werd uitverkocht naar het buitenland. Maar ook nu speelt "Rembrandt" een belangrijke rol bij het verwerven van kunstwerken die een belangrijke aanwinst voor het Nederlands openbaar kunstbezit betekenen. Concreet doet zij dit door musea en andere openbare kunstverzamelingen in Nederland met raad (advies) en daad (financieel) te ondersteunen bij het aankopen van bijzondere kunstwerken die voor ons cultureel erfgoed van groot belang zijn.