Fonds verstandelijk gehandicapten

Over Fonds verstandelijk gehandicapten:

Doelstelling van de stichting
Het bijeenbrengen en beheren van geld om daarmee projecten en activiteiten te ondersteunen voor verstandelijk gehandicapten. De stichting wil dat doel bereiken door: